Työttömyyskassa


Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan kuuluu vajaat 180 000 jäsentä. Se on maan suurin toimialakohtainen työttömyyskassa.

Työttömyyskassa tarjoaa jäsenilleen ajanmukaiset palvelut ja jäsenedut, kokonaan sähköisen asiakirjahallinnon ja joustavan etuuksien maksatuksen. Sen palveluksessa on yli 60 työttömyysturvan ammattilaista.

Työttömyyskassan toimitilat sijaitsevat Helsingissä, maan suurimpiin kuuluvan ammattiliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n, yhteydessä. Työttömyyskassan johtajana toimii Pasi Koskinen.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäsenmaksu on 0,28 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta ja työttömyyskassan maksamista etuuksista. Työttömyyskassa palvelee jäseniään kaikissa työttömyyteen ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa.

Työttömyyskassan maksamat etuudet ovat:

  • ansiopäiväraha työttömyyden ajalta
  • koulutustuki ennen 1.1.2010 alkaneen työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta
  • vuorottelukorvaus vuorotteluvapaan ajalta.

Viime vuonna JHL:n työttömyyskassa maksoi eri etuuksien saajat yhteenlaskien noin 33 000 jäsenelle, heistä ansiopäivärahan saajia oli 27 500, koulutustuen ja –päivärahan saajia 2 700 ja vuorotteluvapaakorvauksen saajia 3 000.