Edunvalvonta


JHL tarjoaa jäsenilleen tehokasta edunvalvontaa. Liiton neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset ovat merkittävä jäsenetu. Sopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät. Työ- ja virkaehtosopimuksella sovitaan myös työsuhdeturvasta. JHL solmii sopimuksia julkisilla ja yksityisillä hyvinvointialoilla.

Työsuojelu ja työhyvinvointi ovat tärkeä osa JHL:n edunvalvontaa. Työn turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä asioista sekä työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään laeilla. Sen lisäksi JHL valmistelee ja sopii työnantajapuolen kanssa alakohtaisia sopimuksia ja suosituksia. JHL on aktiivinen vaikuttaja sekä lakisääteisen että sopimuspohjaisen työsuojelun kehittämisessä.

Työntekijöiden ja työnantajien välinen yhteistoiminta perustuu alasta riippuen yhteistoimintalakiin ja/tai työnantajapuolen ja JHL:n väliseen yhteistoimintasopimukseen. Yhteistoiminnassa käsitellään asioita, jotka liittyvät muun muassa työpaikan toimintaan, kehittämiseen, uudelleen järjestelyihin ja henkilöstön asemaan.